Telefónica Czech Republic: Dozorčí rada

Členové


Martin Štefunko (*1977)
předseda
Martin Štefunko je držitelem Ph.D. v oboru ekonomické teorie a historie ekonomického myšlení od Ekonomické univerzity v Bratislavě, kde zároveň absolvoval magisterské studium v oboru finance, bankovnictví a investice. Dalším studiím se věnoval na rakouské Univerzitě Johanna Keplera (obor bankovnictví a finance) a v ústavu Mises Institute Univerzity Auburn v USA (obor ekonomická teorie). Martin Štefunko od roku 2001 pracoval ve společnosti Penta Investments a od roku 2004 ve funkci ředitele pro investice zodpovídal za řízení investičních projektů. V této funkci řídil celou sérii významných akvizic a podnikatelských projektů skupiny Penta v oblasti maloobchodu, zdravotnictví, energetiky a strojírenství. Od roku 2009 pracuje ve skupině PPF jako člen vrcholového vedení a v současné době zastává pozici ředitele divize investic. Je členem dozorčí rady PPF Group N.V., členem představenstva PPF a.s., hlavní poradenské společnosti skupiny PPF, a také předsedou dozorčí rady PPF banky.


Ladislav Bartoníček (*1964)
místopředseda
Ladislav Bartoníček vystudoval České vysoké učení technické v Praze, Fakultu elektrotechnickou. V roce 1991 nastoupil jako výkonný ředitel do PPF investiční společnosti, a.s. a v roce 1993 absolvoval Rochester Institute of Technology v New Yorku. Od roku 1996 do září 2006 působil jako generální ředitel České pojišťovny a.s. V roce 2007 byl jmenován generálním ředitelem (CEO) a členem představenstva Generali PPF Holdingu N.V. (GPH), jedné z největších pojišťovacích skupin ve střední a východní Evropě, která vznikla jako společný podnik skupiny PPF a Assicurazioni Generali. Funkci CEO GPH zastával až do března 2013. V současné době zastává funkci předsedy dozorčí rady Energetického a průmyslového holdingu (EPH) a je členem představenstva Slovenského plynarenského priemyslu (SPP). Dále je členem představenstva SOTIO a.s., biotechnologické společnosti skupiny PPF. Od roku 2007 je zároveň akcionářem skupiny PPF.


Vladimír Mlynář (*1966)
člen
Vladimír Mlynář je členem vrcholového vedení skupiny PPF od srpna 2010 a je zodpovědný za Public Relations a spolupráci skupiny s veřejným sektorem. Po kariéře úspěšného novináře vstoupil v roce 1998 do politiky, kde působil až do roku 2005 opakovaně jako ministr a poslanec; v roce 2010 byl rovněž šéfporadcem předsedy vlády. V letech 2008 - 2009 pracoval pro společnost Telefónica O2. Je členem dozorčí rady PPF a.s, členem představenstva společnosti Eustream Slovakia a členem dozorčí rady společnosti Telefónica Czech Republic.